Suomen meriarkeologinen seura ry

Finlands marinarkeologiska sällskap rf

 

 

JÄSENKIRJE  1 / 2004

18.02.2004

 

 

 

  

  Seuran postiosoite:

                       Suomen meriarkeologinen seura ry

                       c/o  Jylhä

                       Kunnaankuja  3 C 17

                       01370  VANTAA

  email:           jylha@laakeri-systems.fi

 

   Pankkiyhteys:  Sampo  800010-70410015

 

   WWW-sivu:     http://www.mas.fi

 

 

 

 

 

 

Ari Pajunen

 

Seuran hallitus

 

Seuran hallitus on kokoontunut tänä vuonna kaksi (2) kertaa.

 

 

 

Jäsenten sähköpostiosoitteet

 

Jos jäsenten joukossa on vielä niitä, jotka eivät ole lähettäneet sihteerillemme Tuirelle

omaa sähköpostiosoitetta, niin pyydetään se lähettämään ensi tilassa.

email:   jylha@laakeri-systems.fi

 

 

Kalle Virtanen

 

Vuosikokous

 

Meriarkeologisen seuran vuosikokouskutsu

 

 

Toivotammemme kaikki seuramme jäsenet lämpimästi tervetulleiksi vuosikokoukseen lauantaina 13.03.2004 Suomen Merimuseoon Helsingin Hylkysaareen klo 13.00

 

Yhteyshenkilö Kalle Virtanen puh: 041-5242273 / Maija Fast  puh: 09-40509056.

 

Varsinaisen vuosikokouksen lisäksi seuramme jäsenille tarjoutuu mahdollisuus kuulla museoviraston meriarkeologian yksikön tutkijan FM Sallamaria Tikkasen esitelmä otsikolla :

 Euroopan yhteisön kulttuuri 2000 -ohjelman puitteissa toteutettu MoSS –projekti ; ”Pohjois-Eurooppalaisten hylkyjen kuntokehityksen seuranta, suojelu ja esittely – yhteisprojekti vedenalaisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi”  

 

 

Vuosikokouksen esityslista

 

1.     Kokouksen avaus.

 

2.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

 

3.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

4.     Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

 

5.     Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

 

6.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2002 hallitukselle.

 

7.     Muut asiat.

 

8.     Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa

Hallitus

 

Maija Fast

 

Muutoksia Merimuseossa - meriarkeologit liitettiin arkeologian osastoon

 

Museoviraston vastuulla olevien vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvien tehtävien asemaa on muutettu Museoviraston organisaatiossa. Meriarkeologit toimivat vuoden 2004 alusta alkaen arkeologian osastoon kuuluvassa meriarkeologian yksikössä, eivät enää Suomen merimuseossa. Meriarkeologinen toiminta on kuulunut Museovirastossa arkeologian ja rakennusperintöasioiden kanssa kulttuuriympäristön päätulosalueeseen vuodesta 1995 lähtien, mutta sen organisatorinen paikka on ollut hieman hankalasti Kansallismuseo-osastossa. Nyt tilanne on muutettu loogisemmaksi.

 

Meriarkeologian yksikön tehtävänä on vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelu, tutkiminen ja hoito sekä vedenalaislöytöjen rekisterin ylläpitäminen. Tehtäviin kuuluvat myös vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä tiedottaminen ja alaan liittyvä valistus ja neuvonta. Yksikössä on tällä hetkellä kaksi vakinaista työntekijää: tutkija Sallamaria Tikkanen, jonka äitiysloman sijaisuutta hoitaa Riikka Alvik, ja työmestari Pekka Paanasalo. Maija Fast on yksikön intendenttinä vuoden 2004 ajan. Lisäksi yksikössä ovat määräaikaisina tutkijoina Minna Leino ja Stefan Wessman sekä määräaikainen toimistosihteeri Maritta Sievi.

 

Maijan tehtäviin kuuluvat yksikön esimiestehtävien lisäksi vedenalaisen rekisterin ylläpito, vesirakennusasioihin liittyvät lausunnot ja inventoinneista neuvotteleminen, erilaiset suojelutehtävät, harrastajasukeltajien valistaminen, vedenalaislöytörekisterin ja kirjaston asiakkaiden palveleminen ja kirjaston kartuttaminen. Riikan vastuulla ovat vaativan EU:n Kulttuuri 2000 –ohjelmasta saaneen MoSS-tutkimushankkeen (pohjoiseurooppalaisten hylkyjen suojelu, seuranta ja esittely) kansainvälinen johtaminen ja sen lisäksi erilaiset meriarkeologiset asiantuntijatehtävät. Pekka tekee tarkistus- ja työsukelluksia vedenalaiskohteille ja kerää muillakin tavoilla tietoa kohteista, osallistuu vesirakennushankkeista annettavien lausuntojen tekoon ja inventointien järjestämiseen sekä huolehtii vene- ja sukelluskalustosta. Minna ja Stefan vastaavat Vrouw Maria –tutkimuksesta ja tekevät töitä MoSS-projektissa. Lisäksi he joutuvat ajoittain osallistumaan lausuntoasioihin ja muihin tehtäviin. Maritta hoitaa yksikön toimistosihteerin tehtävien lisäksi MoSS-projektin talousasioita.

 

Opetusministeriön työryhmämuistiossa Suomen merimuseon siirtymisestä Kotkaan, joka luovutettiin kulttuuriministeri Karpelalle 11.2.2004, esitetään, että vuonna 2006 meriarkeologian yksikössä on seitsemän vakituista virkaa sekä kaksi määräaikaista, mikäli niiden rahoitus on jatkunut 2004 jälkeen. Yksi näistä viroista on Kotkaan sijoitettava tutkijan virka. Edellä mainittujen lisäksi Turkuun perustetaan vedenalaisen kulttuuriperinnön tehtäviä varten yksi tutkijan virka mahdollisesti vuonna 2007. Lisäksi muistiossa esitetään, että vedenalaiseen kulttuuriperintöön liittyvät toiminnot hoidetaan Kotkan ja Turun yksittäisiä virkoja lukuun ottamatta Helsingissä, vaikka Suomen merimuseo hajasijoitetaan 2007 Kotkaan.

 

Toivokaamme, että työryhmämuistion esitykset toteutuvat. Jatkossa meriarkeologian  yksikössä pyritään joka tapauksessa siihen, että perustöiden hoito saataisiin nykyistä vankemmalle pohjalle paremmin resurssein  ja että meriarkeologisesti koulutettua vakinaista henkilökuntaa olisi nykyistä enemmän hoitamassa mm. lausuntoja, inventointien organisoimista, tarkastussukelluksia ja vedenalaislöytörekisterin tietosisällön kehittämistä.

 

 

Kalle Virtanen

 

Meriarkeologinen seura järjestää jäsenilleen introkurssin.

 

Seura pitää jäsenilleen englantilaiselta Nautical Archaeology Societylta hankkimamme koulutusjärjestelmän mukaisen yksipäiväisen introkurssin. Intro kurssi on koulutusjärjestelmän ensimmäisen tason kurssi, jonka tarkoituksena on jäsentää kurssilaisten käsitystä arkeologiasta tieteenalana sekä siitä, miten vedenalainen arkeologia ja meriarkeologia toimivat yhtenä arkeologian osa-alueista. Kurssilla käsitellään arkeologian peruskäsitteitä ja sitä miten vedenalaisarkeologinen tutkimus, niin kuin ylipäätään kaikki arkeologinen tutkimus perustuu näihin käsitteisiin. Kurssilla käydään myös läpi erilaisia vedenalaisarkeologisia kohdetyyppejä, kuten esimerkiksi hylyt, laiturirakenteet, väyläesteet ym. Lisäksi käsitellään näiden kohteiden dokumentoinnissa käytettäviä perustekniikoita. Kurssilla käsitellään myös vedenalaisen kulttuuriperintömme suojelemiseksi laadittuja lakeja ja niistä seuraavia rajoituksia sekä mahdollisuuksia.

Kurssi koostuu n. kahdeksasta opetustunnista, joista kahdesta kolmeen tuntiin käytetään käytännön mittaus- ja dokumentointiharjoituksiin. Kurssi ei sisällä sukeltamista ja sopii siis myös ei sukeltajille, niin kuin ylipäätään koko koulutusjärjestelmäkin.

Kurssin kolme tärkeintä tavoitetta ovat :

Vahvistaa kurssilaisten käsitystä vedenalaisen kulttuuriperintömme merkityksestä

Voimistaa kurssilaisten vastuuntuntoa yhteistä vedenalaista kulttuuriperintöämme kohtaan

Tutustuttaa kurssilaiset vedenalaisessa arkeologiassa käytettäviin perusdokumentointitekniikoihin.

 

Kurssilla näytettävät kalvot samoin kuin kurssilaisille jaettavat kurssimuistiinpanot ovat englanniksi, koska emme vielä ole ehtineet saada koulutusmateriaalia käännetyksi suomeksi.

Jokainen kurssin hyväksytysti suorittanut saa Nautical Archaeology Societyn kortin todisteeksi suoritetusta intro kurssista.

Kurssin hinta jäsenille on 40 e.

 

Kurssi järjestetään mahdollisuuksien mukaan Lohjalla Ojamon kaivoksen yhteydessä sijaitsevissa Innofocuksen luokkatiloissa tai vaihtoehtoisesti pääkaupunkiseudulla tarkoitukseen sopivissa tiloissa 27.03.2004 klo 09.00 alkaen.

 

Kurssille osallistujien määrää saatetaan joutua rajoittamaan, joten kehoitamme toimimaan mahdollisimman nopeasti ilmoittautumisien suhteen.

Ilmoittautumisia ottaa vastaan Tuire Jylhä Email. jylha@laakeri-systems.fi  puh 050-590 7207

Tiedusteluihin vastaa Kalle Virtanen Email. kalle.virtanen@helsinki.fi puh. 09-6225558 / 041-5242273     

 

 

 

 

Jäsenkirjeen aiheita

 

- Lähettäkää hyvät jäsenet jotakin tekstiä jäsenkirjeeseen ! ! !

Kirjoituksen pituus tai lyhyys on sivuseikka, kunhan se vain jollakin tavalla liittyy meri-arkeologiaan. Kysymyksessä ei todellakaan tarvitse olla mikään tieteellisen tutkimuksen kaltainen kirjoitus, vaan aivan tavallinen juttu.   – Esimerkiksi jokin tieto tai kokemus veden alla.  Myös hyvät käytännön vinkit hylkyjen dokumentoinnissa kiinnostavat monia.  Ei ole mitään väliä sillä,  ovatko ne ehkä jo joillekin tuttuja, koska joukossa on varmasti myös niitä, joille ne olisivat uutta ja tarpeellista tietoa. email:   ari.pajunen@welho.com

 

 

 

T-paidat ja lippikset

 

Seuran logolla varustettuja  T-paitoja ja lakkeja voi edelleen tilata Tuirelta.

T-paidan ( 8,50 euroa ) koot  M, L, XL, XXL.

Lippisten  ( 10 euroa ) koko on säädettävissä.

 

 

 

Jääsukellukset

 

Seuran jäsenillä on mahdollisuus päästä Pekka Paanasalon mukana jääsukellusreissuille kohteiden niin salliessa.  Asiasta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Pekkaan ja kysyä asiaa tarkemmin.    email:   pekka.paanasalo@nba.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meriarkeologisen seuran Riikan matkan yhteydessä järjestettävän seminaarin ohjelma

 

 

Seminaarin I päivä

 

 

Klo 17. 30 Ari Haapanen

 

Urheilusukellusseura H2O: n Hangon Högskärin hylyllä kesällä 2002 suorittamat ei kajoavat tutkimukset.

 

Klo 18.00 Ari Haapanen

 

Urheilusukellusseura H2O: n ns. Juktenskobbenin hylyllä kesällä 2003 suorittamat ei kajoavat tutkimukset.

 

Klo 18.30 Vesa Saarinen

 

Sankt Mikaelin hylyllä kesällä 2002 suoritetut kunnonseuranta mittaukset ja videodokumentointi

 

Klo 19.00 keskustelu

 

Klo 19.30 seminaarin ensimmäisen päivän osuus päättyy 

 

 

 

Seminaarin II päivä

 

 

Klo 17.30 Kalle Virtanen

 

Viron Koorkülän Valgjärven paaluasumuksen viime kesäiset tutkimukset ja Valgjärven tutkimuksista valmistuva CD-ROM

 

Klo 17.45 Video esitys Valgjärven tutkimuksista - keskustelua

 

Klo 18.30 Video esitys Wrouv Marian hylyn tutkimuksista kesältä 2003 – keskustelu

 

Klo 19.30 seminaari loppuu