Tiedote kansainvälisestä konferenssista Tammisaaressa 11.-13.5.2006

 

Toukokuun alussa 11.-13. päivänä Tammisaaren museo (Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo) ja Helsingin yliopiston arkeologian oppiaine järjestävät kansainvälisen meriarkeologian alaan liittyvän seminaarin yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: Free University of Brussels, Department of Art History and Archaeology (prof. Frans Verhaeghe), The Flemish Heritage Institute (VIOE), Brussels (PhD Marnix Pieters), The Province of West Flanders - Museum Walraversijde, B-8400 Ostend, Belgium, Museovirasto - Rakennushistorian osasto, Museovirasto - Arkeologian osasto, meriarkeologian yksikkö ja Suomen keskiajan arkeologian seura SKAS.

 

Järjestäjät toivottivat Suomen meriarkeologisen seuran jäsenet tervetulleiksi seminaariin, joten toivon mahdollisimman monen teistä pääsevän osallistumaan tapahtumaan. Seminaarin ohjelmassa käsitellään monipuolisesti erilaisia merelliseen arkeologiaan liittyviä aihepiirejä ja luennoitsijat ovat alamme asiantuntijoita Itämeren ympärysvaltioista. Seminaari tarjoaakin kaikille erinomaisen mahdollisuuden syventää ja laajentaa tietämystään meriarkeologiasta. Meriarkeologiaan liittyviä kansainvälisiä seminaareja on Suomessa tarjolla harvoin ja nyt järjestettävä seminaari tuokin kovasti tervetulleen lisän seuramme yhteistyössä Suomen merihistoriallisen yhdistyksen kanssa joka toinen vuosi järjestämiin seminaareihin. Koska seminaari ajoittuu samanaikaiseksi meriarkeologisen seuran suunnitellun Ruotsin matkan kanssa, päätti hallitus siirtää Ruotsin matkan toteutettavaksi syksyllä.

 

Ohessa on tietoa seminaarista sekä ilmoittautumislomake seminaarin, mikäli joku haluaa ilmoittautua postitse. Järjestäjät toivovat kuitenkin, että kaikki joille se suinkin on mahdollista, ilmoittautuisivat seminaariin internetin välityksellä. Seminaarin sivut löytyvät osoitteesta: http://www.helsinki.fi/arkeologia/fishery/

 

Järjestäjien kanssa on myös sovittu, että meriarkeologisen seuran jäsenille viimeinen ilmoittautumispäivä seminaariin on ilmoittautumisohjeista poiketen 5.5.2006 (ei siis 27.4.2006).

 

Toivon mahdollisimman monen teistä pääsevän paikalle. Nähdään Tammisaaressa!

 

Terveisin Pj. Kalle Virtanen