Julkaisuohjeita

Suomen meriarkeologinen seura ry julkaisee kotisivuillaan sidosryhmien edustajien ja jäsenten lähettämiä artikkeleita. Artikkeleiden tulee olla yhteiseen harrastukseen liittyviä. Mikäli haluat, että juttusi julkaistaan yhdistyksen kotisivuilla, lähetä juttu sähköpostitse liitetiedostona seuran osoitteeseen (kts. nettisivujen kohta ”tiedotteet”).

Julkaistavien artikkeleiden tulee olla itse laadittuja, eikä yhdistystä kohtaan saa kohdistua tekijänoikeusvaatimuksia. Julkaisuissa tulee noudattaa mahdollisuuksien mukaan jäljempänä kuvattuja periaatteita.

Aineiston tallennustapa
Julkaistavan aineiston tulee olla ensisijaisesti htm/html -formaatissa. Kaikki yleisimmät tekstinkäsittelyohjelmat tukevat tätä tallennustapaa.

Tavutus
Tekstiä ei tule tavuttaa.

Pääotsikko
Isolla alkukirjaimella (Pääotsikko 14 pt bold)

Alaotiskot
Isolla alkukirjaimella (Alaotsikko 12 pt bold). Otsikoiden numerointi sallittu vain mikäli kyseessä on pöytäkirja.

Leipäteksti
Leipäteksti kirjoitetaan ilman tavutuksia. Tekstin tulee olla valmiiksi oikoluettu (12 pt). Ei sisennöksiä.

Tehosteet
Tehosteiden käyttö (italic/alleviivaus) ei ole suotavaa.

Kuvat
Valokuvat tulee olla jpg -formaatissa. Piirroskuvat gif -formaatissa. Kuvien tulee olla kohtuullisen kokoisia esimerkiksi 6 x 10 cm tai pienempiä. Erikoistapauksissa ovat myös suuremmat kuvat sallittuja. Juttujen yhteydessä julkaistavien kuvien tulee liittyä aiheeseen. Suttuisia kuvia ei julkaista. Vedenalaisissa otoksissa tulee myös erottua kuvauskohde mahdollisimman hyvin.

Julkaisijan tiedot
Artikkelin kirjoittajan nimi julkaistaan asianomaisen jutun sivulla. Jokaisen kuvan yhteydessä ilmoitetaan kuvaajan nimi. Muista liittää tiedot mukaan. Nimettömiä artikkeleita tai kuvia ei julkaista.