Tiedustelu

Olen tuoreen Suomen Primitiivitaitojen Seuran jäsen. Olemme kartoittamassa piikiven saatavuutta Suomessa. Piikiveähän ei esiinny Suomen maaperässä, mutta tiedän sitä käytetyn purjelaivojen painolastina. Näitä painokiviä on sitten dumpattu eri puolille rannikkoa. Mahtaako Suomen Meriarkeologinen Seura tuntea näiden paikkojen sijaintia? Erityisesti Helsingin/Uudenmaan alueet kiinnostavat; toivottavasti osaatte auttaa asiassa. Tarkoituksenamme on löytää kotimaisia piikivilähteitä, jotta kivikauden elävöittämisprojektimme  eivät olisi kalliin, laadultaan epävarman ulkomaisen kivimateriaalin varassa.

Ystävälliset vastaukset:

Tuukka Kumpulainen
ostyak@hotmail.com