UNESCO:n vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusopimuksen teksti

Tiedoksenne kerrottakoon, että Unesco on avannut vedenalaisen  kulttuuriperinnön suojelua koskevat omat sivut. Osoitteesta http://www.unesco.org

Yst. terveisin,

Hannu Vainonen (Mr)
Suunnittelija / Planning Office Opetusministeriö / Ministry of Education
Kansainvälisten asiain sihteeristö / International Relations
Suomen Unesco-toimikunta / Finnish National Commission for UNESCO
PL 29 / P.O.Box 29
00023 Valtioneuvosto / FIN-00023 Government, Finland
hannu.vainonen@minedu.fi
Puh / Tel: +358-(0)9-160 77244, Fax: +358-(0)9-160 76980