Yhteystiedot

Suomen Meriarkeologinen Seura ry
Finlands Marinarkeologiska Sällskap rf
c/o Tieteellisten Seurain Valtuuskunta
Snellmaninkatu 13, 00170 Helsinki

Yhdistysrekisterin numero 165271 ja Y-tunnus 1532406-7

Sähköposti: mas@mas.fi
Verkkosivut: www.mas.fi
Facebook: www.facebook.com/meriarkeologia
 

Seuran sähköpostia lukevat:

- puheenjohtaja

- varapuheenjohtaja

- rahastonhoitaja