Jäsenkirje 1/2002
16.12.2002

Seuran hallituksen yhteystiedot

Puheenjohtaja, koulutusasiat: Kalle Virtanen,
puh. 041-5242273,
email [email protected]

Varapuheenjohtaja: Heikki Koistinen,
puh. 09-452 4832,
email [email protected]

Sihteeri: Rami Kokko,
puh. 041-4559750,
email [email protected]

Rahastonhoitaja, jäsenmaksuasiat, jäsenrekisteri: Ville Leino,
puh. 040-561 8424,
email [email protected]

Puheenjohtajan terveiset
Kulunut vuosi oli Suomen meriarkeologisen seuran seitsemäs toimintavuosi. Menneen vuoden aikana seuran yksi pitkäaikaisimmista tavoitteista otti aimo harppauksen kohti toteutumistaan seuran hankkiessa englantilaiselta sisarseuraltamme Nautical Archaeology Societylta NAS:ilta heidän kehittämänsä käytännössä hyväksi havaitsemamme koulutusjärjestelmän Suomeen. Koulutusjärjestelmän tiimoilta oli oltu yhteydessä Englantiin jo aikaisempinakin vuosina, mutta asia ei ennen kuluvaa vuotta ollut edennyt tekojen tasolle.

Koulutusjärjestelmän tarkoitus on perehdyttää urheilusukeltajat meriarkeologian perusteisiin ja tarjota aihepiiristä kiinnostuneille myös mahdollisuuksia syventää tietämystään meriarkeologian alalta. Koulutusjärjestelmä koostuu neljästä eri tasosta, joista kaksi ensimmäistä ovat perustason kursseja. Kaksi jälkimmäistä sisältävät meriarkeologisiin seminaareihin, kursseihin ja tutkimusprojekteihin osallistumista sekä omien tutkimusraporttien tai osaraporttien laatimista ja julkaisemista. Koulutusjärjestelmän rakenteeseen voi toistaiseksi tutustua parhaiten NAS:in nettisivuilla osoitteessa : www.nasportsmouth.org.uk

Koulutuspaketin kääntämisessä suomeksi ja sen hienosäätämisessä olosuhteisiimme sopivaksi sekä kurssitarjonnan saamisessa vakaalle pohjalle riittää varmasti tekemistä tulevalle vuodelle.

Koulutuspaketin hankinnan ja siihen liittyvän toiminnan lisäksi seuralla on toki ollut myös muita aktiviteettejä. Keväällä tehdystä Tukholman matkasta kertoo jäljempänä Heikki Koistinen.

Maaliskuussa seura otti kantaa myös julkisuutta saaneeseen Merimuseon sijoituskeskusteluun lähettämällä opetusministeriölle kannanoton. Kannanotossa ei puututa Merimuseon sijoituskysymykseen, vaan toivotaan päätöksen teossa keskityttävän Merimuseon resurssien lisäämiseen vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä huolehtimiseksi. Kannanottoon voi tutustua seuran nettisivuilla.

Koulutuspaketin hankinta on ollut seurallemme menneen vuoden ylivoimaisesti suuritöisin aikaansaannos, johon voimme olla tyytyväisiä. Jatkossa yhtenä tärkeimmistä työsaroista on kurssituksen tarjoaminen seuran omalle jäsenistölle.

Koulutuspaketin hankinta on valitettavasti vienyt voimavaroja muilta seuralle tärkeiltä alueilta. Näistä tärkeimpänä pidän tiedotusta. Nyt käsissä oleva jäsentiedote on koko vuoden ainoa laatuaan; seuran tiedottaminen on ollut nettisivujen varassa. Asiaan on saatava parannus. Seurassa kaivattaisiin kipeästi artikkeleiden kirjoittamisesta, toimittamisesta ja myös taittamisesta kiinnostuneita ihmisiä. Kaikki yhteydenotot ovat tervetulleita ja asiassa saa mielellään kääntyä vaikkapa allekirjoittaneen puoleen. Jäsenistön taholta on toivottu myös sukelluksien järjestämistä meriarkeologisilla kohteilla. Tarkoituksena onkin tulevana vuonna tarjota jäsenistölle mahdollisuuksia myös tähän.

Seuramme meille jäsenilleen tarjoamien aktiviteettien laatu ja määrä perustuu viime kädessä meidän omaan aktiivisuuteemme. Toivoisinkin seuran jäsenten kertovan allekirjoittaneelle tai muille hallituksen jäsenille toiveistaan ja myös osaamisestaan. Erityisesti koulutus- ja kurssitoiminnan vakiinnuttaminen hyvälle tasolle asettaa meille melkoisen haasteen, samoin tiedottamisemme saaminen toimivaksi ja kaikkia tahoja palvelevaksi. Selviytyäksemme näistä haasteista tarvitaan koko jäsenistön osaamispotentiaalin käyttöön saamista.

Kalle Virtanen

Vuoden 2002 tapahtumia

Kirjoittaja: Heikki Koistinen

Seuran toiminta on vuonna 2002 painottunut paljolti NAS-koulutuspaketin ( NAS = Nautical Archaeology Society ) hankintaan ja sen pohjalta Suomen olosuhteita vastaavan koulutuksen suunnitteluun. Toukokuun puolivälissä seuran jäsenet K.Virtanen, H. Koistinen, V. Saarinen, T. Kytölä ja R. Kokko osallistuivat Englannissa Portsmouthissa NAS-kursseille ( Intro-kurssi ja NAS-Part I sekä Tudor-kurssi ).

NAS:n koulutuspaikka sijaitsi Portsmouthin kaupungissa vanhan Fort Cumberland-linnoituksen sisätiloissa. Opetuksesta vastasivat Chris Underwood, Amanda Bowens ja David Cleasby. Harjoituspaikka sijaitsi noin 10 km:n päässä linnoituksesta laivaston sukeltajien koulutuskeskuksessa 800 m pitkässä ja 200 m leveässä mereen yhdistyvässä kanavassa. Kurssit alkoivat maanantaina 13.5. ja päättyivät torstaina 16.5. Perjantai oli varattu tutustumiseen Mary Rose –museoon.

Englannin kanaalin rannalla sijaitseva Portsmouth on vanha englantilainen satamakaupunki. Asukkaita on n. 200.000, ja siellä on Englannin tärkein laivastotukikohta. Kaupunki on yllättävän kaunis ja talot ovat enimmäkseen 2- tai 3-kerroksisia. Majoituspaikkamme oli 3-kerroksinen pieni merihenkinen Albatross -hotelli.

Mary Rose –museossa on yli 20.000 hylystä nostettua ja konservoitua esinettä. Hylyn konservointi on edelleen käynnissä, mutta sitä pääsi katsomaan ja kuvaamaan muutaman metrin etäisyydeltä. Alus oli rakennettu Portsmouthissa v. 1509-11 ja se upposi ranskalaisia vastaan käydyssä taistelussa v. 1545 vain parin kilometrin päässä kaupungin rannasta. Itse kuningas Henrik VIII oli rannalla seuraamassa taistelua ja lippulaivansa uppoamista. Lähes 450 vuotta vanha hylky nostettiin 14 metrin syvyydestä v. 1982. Koko operaation määrätietoiseen loppuun viemiseen oli prinssi Charlesin myötävaikutuksella suuri merkitys.

Laivaseminaari keväällä 2002
Maaliskuun puolivälissä seura järjesti jäsenilleen laivaseminaarimatkan Tukholmaan. Siihen osallistui noin 50 henkeä. Matkan aikana kuultiin useita mielenkiintoisia esitelmiä monista aiheista.

Tukholmassa vierailtiin Merihistoriallisessa museossa ja Vasa-museossa. Oppaina ja isäntinä toimineet meriarkeologit Göran Ekberg ja Bert Westenberg olivat erittäin ystävällisiä ja vieraanvaraisia. Kaikille vierailijoille tarjottiin pullakahvit sekä annettiin lahjaksi kirja ’Östersjöns skatter’.

Lisäksi seura sai kaksi kirjaa: ’Wasas historia 1956-64’ sekä ’Människor och båtar i Norden’. Ne ovat Heikki Koistisen hallussa ja niitä voi jokainen seuran jäsen koska tahansa lainata tai jättää lainausvarauksen puh. 09-4524832 tai email: [email protected]

Seuran www-sivut
Seuran www-sivu oli lokakuusta joulukuun alkupuolelle poissa toiminnasta laskuepäselvyyksien takia, mutta nyt se on jälleen katsottavissa.

Syyskokous 2002
Kirjoittaja: Minna Leino, hallituksen jäsen 2000-2002

Seuran sääntömääräinen syyskokous pidettiin 23.11.2002 klo 12, Helsingin yliopiston tiloissa Helsingin keskustassa. Paikalla oli 23 seuran jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Seppo Roivainen ja sihteerinä Riikka Alvik. Kokouksessa oli perinteistä poiketen erittäin vilkasta keskustelua liittyen toimintasuunnitelmaan, varojen käyttöön ja istuvan hallituksen toimintaan.

PJ Kalle Virtanen esitteli vuoden 2003 toimintasuunnitelman (ks. liite). Suunnitelma sisälsi mm. NAS - koulutuspaketin sisäänajon jatkamisen, paketin kääntämisen suomen kielelle sekä tiettyjen osioiden muuntamisen Suomen oloihin sopiviksi. Hallitusta arvosteltiin aiheellisesti tiedottamisen puutteesta, mikä osaltaan selittyy NAS -koulutuspaketin aiheuttamasta työmäärästä kuluvan vuoden aikana. Ensi vuoden hallitus velvoitettiin julkaisemaan useampia jäsentiedotteita. Ainoastaan verkkosivujen kautta tapahtuva tiedottaminen ei riitä. Verkkosivut ovat kuitenkin tärkeä tiedonvälityskanava ja niitä pitää kehittää.

Esitettiin toivomus, että muiden seurojen (esim. Muinaistaideseura ry) kanssa olisi enemmän yhteistoimintaa. Jäsenet toivoivat myös seuran järjestävän sukellustoimintaa.

Kuluvan vuoden jälkeen toimestaan luopuva rahastonhoitaja Ville Leino esitteli vuoden 2003 tulo- ja menoarvion (ks. liite) keskustelun pohjaksi. Esitykseen päätettiin varata rahoitus mm. NAS -koulutuspaketin kääntämiselle suomen kielelle. Tällä hetkellä seuran tilillä on noin 2700 €, noin

2000 € jäsenmaksutuloja puuttuu. Liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan, eli jäsenmaksu on 20 € / vuosi, yhteisöjäsenmaksu 85 € / vuosi ja liittymismaksu 10 €.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta seuraavaksi kalenterivuodeksi sujui jännittävissä tunnelmissa. Puheenjohtajiksi ehdotettiin Kalle Virtasta ja Juhani Grönhagenia. Juhani Grönhagen vetäytyi ehdokkuudesta ja Kalle Virtanen jatkaa puheenjohtajana sillä ehdolla, että hän jakaa vastuuta nykyistä enemmän muille hallituksen jäsenille. Vuoden 2002 jälkeen hallituksesta jäävät pois Minna ja Ville Leino sekä Paavo Väisänen. Tilintarkastajiksi valittiin Seppo Roivainen ja Ulla Klemelä, varalle Minna ja Ville Leino.

Seuran hallitus vuodelle 2003

Kalle Virtanen (puheenjohtaja)
Juhani Grönhagen
Heikki Koistinen
Kaj Enholm
Maija Fast
Timo Kytölä
Pekka Paanasalo
Vesa Saarinen
Raimo Turunen
Rami Kokko
Raimo Jylhä
Kaino Sallinen

Varajäsenet

Leo Teräväinen
Tuire Jylhä.

Kokoustilaisuudessa oli kahvi- ja kakkutarjoilu. Upean lakkatäytekakun tarjosi Kaino Sallinen uuden elämäntilanteensa johdosta; eläkkeellä on aikaa harrastaa meriarkeologiaa enemmän! Kiitos Kaino ja ONNEA! Kiitokset myös muille kokoukseen osallistuneille vilkkaasta keskustelusta ja erityisen paljon voimia ja reippautta uudelle hallitukselle!

Toimintasuunnitelma vuodelle 2003

Seuratapaaminen 15.2.03
Lauantaina 15.2. klo 14.00 alkaen seura järjestää jäsenilleen Merimuseossa Hylkysaaressa " J ä i d e n m u r s k a j a i s e t ". Se on hyvin vapaamuotoinen kaikille jäsenille tarkoitettu tapaaminen, jossa osallistujat voivat kysellä ja keskustella vapaasti seuran asioista sekä tehdä rakentavia aloitteita. Jäsenille esitellään NAS -koulutuspaketin sisältöä. Muutakin ohjelmaa pyritään järjestämään. Luonnollisesti tarjotaan pullakahvit.

NAS-koulutusta seuran jäsenille
Jatkossa seura tulee järjestämään NAS-ohjelman mukaisia kursseja halukkaille urheilusukeltajille lähinnä Innofocuksen tiloissa Lohjalla.

Huom!
Vuoden 2002 jäsenmaksun suorittaneille seuran jäsenille tarjotaan tilaisuus osallistua NAS:n Intro-kurssille ilmaiseksi. Kortin teettämisen (n. 8,5 €) kukin maksaa kuitenkin itse. Halukkaat voivat ilmoittautua kurssille ensi vuoden puolella. Siitä tarkemmin seuraavassa jäsenkirjeessä.

Merihistorian päivät keväällä 2003
Seura järjestää Suomen merihistoriallisen yhdistyksen kanssa merihistorian päivät la/su 12.-13.4.2003 Turussa Forum Marinumissa. Lauantain aiheena on mm. konservointi. Luennoitsijaksi on tarkoitus saada Vasa-museon edustaja; Vasa-laivan säilyminen on tällä hetkellä uhattuna konservointiongelmien vuoksi. Paikalle yritetään saada myös Bremenin koggin ja Mary Rosen konservoinnin asiantuntijat. Sunnuntaina käsitellään mm. Turun Sataman ruoppaussuunnitelmista johtuvaa vedenalaisinventointia ja vieraillaan Masa Yardsin telakalla.

Yhteisiä sukelluksia kesällä 2003; järjestäjiä kaivataan
Vuoden 2003 sukelluskaudella on tarkoitus järjestää seuran jäsenille yhteisiä sukelluksia hylkykohteille. Retkien järjestämiseen tarvitaan aktiivisia avustajia. Kiinnostuneet voivat ilmoittautua Vesa Saariselle, puh. 040-5508684, email: [email protected]

Jäsenmaksut 2002
Kiitokset kaikille vuoden 2002 jäsenmaksun suorittaneille jäsenille. Ne jäsenet, jotka eivät vielä ole hoitaneet asiaa, pyydetään suoritusta ( 20 € ) ensitilassa seuran tilille: Suomen meriarkeologinen seura ry 800010-70410015.

Tutustu hylkysuojelun kansainvälisiin periaatteisiin UNESCON nettisivuilla
Kirjoittaja: Maija Fast

UNESCOn yleiskokous hyväksyi marraskuussa 2001 sopimustekstin vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi (The Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage). Kun 20 maata on ratifioinut sopimuksen, siitä tulee osa kansainvälistä lainsäädäntöä sopimuksen jäsenvaltioissa. Sopimustekstin valmistuminen on tärkeä askel kansainvälisen oikeuden kannalta, koska se täsmentää ensimmäistä kertaa valtioiden oikeuksia ja velvollisuuksia vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelemiseksi kaikilla vesialueilla. UNESCO on avannut asiaa koskevat nettisivut osoitteessa: http://www.unesco.org/culture/legalprotection/water/html_eng/index_en.shtml

Kansainvälisestä näkökulmasta katsottuna vedenalaista kulttuuriperintöä uhkaa erityisesti kaupallisen hyödyn tavoittelu. Kaupallisen pelastustoiminnan päätavoitteena on myyntikelpoisten esineiden nostaminen, jolloin löytöpaikan muu arkeologinen kokonaisuus ja sen asiallinen dokumentointi saatetaan laiminlyödä. Ongelmallisinta kaupallisessa pelastustoiminnassa on se, että kulttuuriperintökohteesta peräisin olevat esineet myydään usein yksittäisille keräilijöille, jolloin arkeologinen löytökokonaisuus ja siten myös sen sisältämä tieto hajotetaan lopullisesti eikä tieto ole enää tutkimuksen käytettävissä. Erityisesti köyhät maat menettävät nykyään vedenalaista kulttuuriperintöään kaupallisten pelastusyritysten toiminnan tuloksena.

Esimerkkejä UNESCO -suojelusopimuksen sisällöstä
Vedenalaiseksi kulttuuriperinnöksi määritellään sellaiset ihmistoiminnan jäänteet, jotka ovat luonteeltaan kulttuurisia, historiallisia tai arkeologisia, ja jotka ovat olleet pysyvästi tai ajoittaisesti, kokonaan tai osittain veden alla yli sata vuotta. Näitä ovat mm. asuinpaikat, rakennukset ja muut rakenteet, esineet, ihmisjäänteet, hylyt (alukset, lentokoneet ja muut kulkuneuvot) ja niiden osat, niiden lasti ja muu sisältö.

Vedenalaiset kulttuuriperintökohteet tulee ensisijaisesti säilyttää löytöpaikoillaan. Mikäli toimitaan toisin ja kulttuuriperintöä nostetaan, tulee sen pitkäaikainen säilyminen turvata asiallisella konservoinnilla ja hallinnoinnilla.

Vastuuntuntoista ja kohteisiin kajoamatonta harrastajasukeltajien pääsyä kulttuuriperintökohteille tulee rohkaista yleisön tietoisuuden ja kulttuuriperinnön kunnioituksen lisäämiseksi, mikäli pääsy kohteille ei ole ristiriidassa suojelun kanssa.

Kansainvälisellä vesialueella kulttuuriperintöä on tarkoitus suojella erilaisin maiden välisin yhteistyömekanismein. Kulttuuriperintölöydöistä ja niihin kohdistuvasta toiminnasta ilmoitetaan joko rantavaltion tai löytäjän kotimaan viranomaisille, jotka välittävät tiedon UNESCOlle. Erityisesti ne maat, joilla on kulttuurinen, historiallinen tai arkeologinen yhteys kulttuuriperintöön, sopivat keskenään suojelutoimista.

Vedenalaiseen kulttuuriperintöön kohdistuvan toiminnan on oltava viranomaisen valtuuttamaa. Kulttuuriperinnön kaupallinen hyödyntäminen ja arkeologisen kokonaisuuden lopullinen hajottaminen on ristiriidassa suojelun ja asiallisen hallinnoinnin kanssa. Vedenalaista kulttuuriperintöä ei saa myydä, ostaa tai vaihtaa; sitä ei tule rinnastaa kaupallisiin hyödykkeisiin.

Kenttätutkimuksissa on käytettävä sellaisia menetelmiä, jotka kajoavat kohteeseen mahdollisimman vähän. Kenttätutkimuksen vaiheet on dokumentoitava, jotta tieto saadaan talteen ja tutkimuksen käyttöön. Ennen kenttätutkimuksia on laadittava tutkimussuunnitelma, jolle haetaan viranomaisten hyväksyntä. Tutkimukset on tehtävä pätevän arkeologin johdolla ja valvonnassa. Tutkimusmateriaali – piirrokset, valokuvat, nostetut esineet - tulee sijoittaa arkistoon ja säilyttää suositeltavimmin yhtenä kokoelmana yleisön ja tutkijoiden käytössä.

Aihetta käsitellään myös Sukeltaja-lehden joulukuun 2002 numerossa sekä ICOMOS -jäsentiedotteessa, joka nyt jaetaan Suomen meriarkeologisen seuran jäsenille tämän jäsenkirjeen yhteydessä.


Jäsenkirje 3/2003 ] Täsmennys jäsentiedotteeseen 3/2003 ] Jäsenkirje 2/2003 ] Jäsenkirje 1/2003 ] Merihistorian opetus Helsingin yliopistossa ] Kannanotto ] Tiedustelu ] Unesco tiedottaa ] [ Jäsenkirje 1/2002 ] Laivaseminaari ] Meripihkamatka ] Merihistorian päivät ] Yhdistyksen säännöt ] Koulutustavoitteet ] Väylien varsilta ] Vuosikokouskutsu 2001 ] Jäsenkirje 4/2000 ] Jäsenkirje 2/2000 ] Toimintasuunnitelma 2000 ] Toimintakertomus 1999 ] Kutsukirje ] Saimaan Museon tutkimuksia 1991 - 1992 ]