Meriarkeologiasta sisältöä sukeltamiseen


Vuonna 1995 perustettu Suomen meriarkeologinen seura on ottanut asiakseen tukea meriarkeologian harrastusta. Käytännössä seura järjestää kasvavalle jäsenkunnalleen peruskoulutusta meriarkeologiassa pyrkien näin saamaan Suomeen uusia innostuneita merihistorian harrastajia ja tutkijoita museoviranomaisten tueksi.

Suomen meriarkeologinen seura järjestää nelivaiheisia jatkokursseja, joissa syvennetään meriarkeologian teoriaa ja omaksutaan käytännön kenttätyötaitoja.

Toisen vaiheen sisältönä on mm kajoava ja ei kajoava tutkimus, hylkyyntymisprosessi, erilaiset tutkimus- ja dokumentointimenetelmät, ekofaktit, stratigrafia sekä löydöt ja niiden käsittely kenttäolosuhteissa.

Kolmas osa sisältää jälkitöiden määritykset, analyysimenetelmät, raportoinnin ja jatkotutkimuksen suunnittelun, konservoinnin periaatteet ja tutkimuskohteiden seurantaperiaatteet.

Neljäs osa sisältää kenttäharjoittelun ja raportin laatimisen tutkimuksista. Lisäksi seura järjestää koulutusseminaareja kaikille meriarkeologiasta kiinnostuneille.


Jäsenkirje 3/2003 ] Täsmennys jäsentiedotteeseen 3/2003 ] Jäsenkirje 2/2003 ] Jäsenkirje 1/2003 ] Merihistorian opetus Helsingin yliopistossa ] Kannanotto ] Tiedustelu ] Unesco tiedottaa ] Jäsenkirje 1/2002 ] Laivaseminaari ] Meripihkamatka ] Merihistorian päivät ] Yhdistyksen säännöt ] [ Koulutustavoitteet ] Väylien varsilta ] Vuosikokouskutsu 2001 ] Jäsenkirje 4/2000 ] Jäsenkirje 2/2000 ] Toimintasuunnitelma 2000 ] Toimintakertomus 1999 ] Kutsukirje ] Saimaan Museon tutkimuksia 1991 - 1992 ]