Toimintakertomus 1999
Vuosi 1999 oli Suomen meriarkeologisen seuran neljäs toimintavuosi. Seura merkittiin yhdistysrekisteriin 15.1.1996. Toiminnan päälinjat olivat edellisvuosien tapaan toimintasuunnitelman mukaisesti meriarkeologisen tutkimus-, koulutus- ja harrastustoiminnan edistäminen Suomessa. Seuran toimintaa tukivat eri tavoin

 • Suomen merimuseo,
 • Helsingin yliopisto,
 • Uudenmaan prikaati/Jussarön linnake,
 • Lindell Oy ja
 • Viking Line.

Jäsenistö
Seuran henkilöjäsenmäärä oli vuoden 1999 lopussa 113 jäsentä. (Vuoden 1998 lopussa yhteensä 109 jäsentä.) Yhteisöjäseniä olivat sukellusseurat H2O ry ja Tavastia Navalis ry. Henkilöjäsenten liittymismaksu oli 50 mk ja jäsenmaksu 100 mk. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu oli 500 mk.

Hallitus ja toimihenkilöt
Hallituksen puheenjohtajana oli Juhani Grönhagen (8/8), varapuheenjohtajana Heikki Koistinen (8/8), sihteerinä Riikka Ihamäki (5/8) ja Kaj Enholm (8/8) sekä rahastonhoitajana Kari Roihankorpi(8/8). Muina hallituksen jäseninä toimivat Maija Fast (5/8), Kalle Virtanen (8/8), Timo Kytölä (8/8), Patrick Forsbom (6/8), Sallamaria Tikkanen (6/8), Tiina Mertanen (1/8), Kirsti Wikman (3/8). Varajäseninä toimivat Markku Luoto (2/8) ja Paavo Väisänen (4/8).

Hallitus kokoontui yhteensä kahdeksan kertaa. Edellä suluissa jäsenten osallistumiskerrat. Kokoukset pidettiin pääasiassa Helsingin yliopiston tiloissa Vuorikatu 20:ssä. Tilat saatiin käyttöön korvauksetta. Tilintarkastajina toimivat Seppo Vanhanen ja Leena Haila sekä heidän varamiehinään Kari Roihankorpi ja Hannu Konttinen.

Toimikunnat
Koulutus- ja tutkimustoimikunta:

 • Sallamaria Tikkanen
 • Riikka Ihamäki
 • Kalle Virtanen
 • Kirsti Wikman
 • Matias Laitinen

Seuran jäsenistöstä koostuva ryhmä piti Vedenalaisen arkeologian kurssin sukellusseura Nousu Ry:lle 18.1.-2.2.1999. Hämeenlinnassa pidettiin 27.3.-28.3.1999 seuran vedenalaisen arkeologian peruskurssin osa 1 (Vedenalaisen arkeologian perusteet). Kurssin hinta oli osallistujille 400 mk.

Tarkoituksena oli järjestää kesällä Hangon vesillä koulutusleiri yhteistyössä Teredo Navaliksen kanssa, mutta suurten kustannusten ja sitoutumattomuuden vuoksi tapahtuma ei toteutunut. Esitetty ajatus korvaavan koulutustapahtuman järjestämisestä syyskuussa viikonlopputapahtumana Hylkysaaressa ei toteutunut.

Tekninen toimikunta:

 • Heikki Koistinen
 • Patrick Forsbom
 • Timo Kytölä

Heikki Koistinen ylläpiti kalustoluetteloa, johon tuli lisäyksinä mittakalustoa ja piirustuslevyjä.

Tiedotustoimikunta:

 • Maija Fast
 • Juhani Grönhagen
 • Kaj Enholm
 • Tiina Mertanen

Seuran toiminnasta tiedotettiin jäsenistölle jäsenkirjeillä. Seuran toiminnasta tiedotettiin mm. Sukeltaja-lehdessä ja Sukeltajan Maailma -lehdessä. Suunitteilla olleen internet-sivuston toteutus päätettiin toteuttaa v 2000 Turun va -päivien jälkeen 30.4. mennessä.

Taloustoimikunta:

 • Kari Roihankorpi
 • Kaj Enholm

Vuoden 1999 loppuun mennessä jäsenmaksunsa oli suorittanut 84 henkilö- ja 2 yhteisöjäsentä.

Seuran toiminta
Vuosikokous ja syyskokous pidettiin Helsingissä 29.3. ja 24.10.1999. Kokouksissa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.

6.-7.3 seura järjesti Helsingissä toiset valtakunnalliset Vedenalaisen arkeologian päivät Luonnontieteellisen keskusmuseon (ent. Eläinmuseo) tiloissa. Kaksipäiväisessä viikonlopputapahtumassa kuultiin 19 meriarkeologiaan liittyvää esitelmää ja tiedotetta viranomais-/museotoiminnasta. Aiheina olivat mm useat va -tutkimuskohteet, inventoinnit, Vrow Marian etsintä, viistokaikuluotaimen käyttö sekä St. Mikaelin Meissen -posliinit.

6.-8.8 järjestettiin Jussarön linnakesaarella pohjainventointi vanhojen hylkyjen paikantamiseksi Jonas Hahnin v 1751 laatimien merikarttamerkintöjen pohjalta. Osallistujina oli 12 seuran jäsentä. Sukellustutkimukset tuottivat tuloksena useita havaintoja uponneiden alusten osista. Valitettavasti yhtään kokonaisempaa hylyksi luokiteltavaa kohdetta ei Hahnin mainitsemilta paikoilta kuitenkaan löytynyt. Ajanhammas ja karikkoisten vesin ankarat olosuhteet, ahtojäät jne. ovat hävittäneet ainakin matalammassa olevat kohteet.

1.-3.10.1999 seura järjesti matkan Viroon Saarenmaalle. Osallistujia oli 24 henkeä. Kohteina olivat mm. Virtsun merirosvolinna, Kuressaaren keskiaikainen linna ja satama, Pangan kalkkikivitörmä, Anglan entisöidyt tuulimyllyt, Kaalin meteoriittikraatteri, keskiaikaisen Maasilinnan rauniot ja kaiken kruununa Maasilinnan satamasta nostettu keskiaikainen hylky. Oppaana toimi Viron muinaistaideseuran puheenjohtaja Väino Poikalainen.


Jäsenkirje 3/2003 ] Täsmennys jäsentiedotteeseen 3/2003 ] Jäsenkirje 2/2003 ] Jäsenkirje 1/2003 ] Merihistorian opetus Helsingin yliopistossa ] Kannanotto ] Tiedustelu ] Unesco tiedottaa ] Jäsenkirje 1/2002 ] Laivaseminaari ] Meripihkamatka ] Merihistorian päivät ] Yhdistyksen säännöt ] Koulutustavoitteet ] Väylien varsilta ] Vuosikokouskutsu 2001 ] Jäsenkirje 4/2000 ] Jäsenkirje 2/2000 ] Toimintasuunnitelma 2000 ] [ Toimintakertomus 1999 ] Kutsukirje ] Saimaan Museon tutkimuksia 1991 - 1992 ]