Toimintasuunnitelma vuodelle 2000
Vuosi 2000 on Suomen meriarkeologisen seuran viides varsinainen toimintavuosi. Seuran toiminnan tarkoituksena on edistää meriarkeologista tutkimus-, koulutus- ja harrastustoimintaa Suomessa.

Koulutus
Koulutustoiminta on edelleen yksi seuran tärkeimmistä painopistealueista. Seura jatkaa meriarkeologisen koulutuksen suunnitteluaan ja kehittämistä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on toteuttaa toimintavuoden aikana useampia eri tasoisia ja kaikille urheilusukeltajille avoimia meriarkeologian koulutuspaketteja. Seura on edelleen valmis järjestämään meriarkeologian peruskursseja yhteistyössä museoviranomaisten, yliopiston ja sukellusseurojen kanssa. Seura kantaa päävastuun keväällä 2000 Turussa järjestettävistä valtakunnallisista meriarkeologian päivistä.

Tutkimustoiminta
Talvella pyritään järjestämään ainakin yksi jääsukellus erääseen Helsingin vesillä olevaan mielenkiintoiseen hylkyyn. Tutkimus- ja koulutuspyrkimysten lisäksi sukellustapahtumalla pyritään kokoamaan jäsenistöä yhteen. Selvitetään edelleen mahdollisuuksia kehittää vedenalaisten tutkimuskohteiden inventointia eri osapuolten kanssa.

Tiedotus
Tiedotetaan seuran toiminnasta jäsenkunnalle jäsenkirjeellä ja tiedotteilla tiedotusvälineille sekä ulkomaisille mahdollisille yhteistyötahoille. Seuralle suunnitteilla oleva kotisivu toteutetaan. Seuran toiminnasta tiedotetaan sukelluslehdissä ja www-sivuilla.

Muu toiminta
Järjestetään jäsenkunnalle yksi tai kaksi tutustumismatkaa Itämeren alueen merihistoriallisesti merkittäviin kohteisiin. Kuurinmaalle Liettuan ja Latvian rannikolle suunnitteilla oleva matka pyritään toteuttamaan huhti- toukokuussa v 2000.


Jäsenkirje 3/2003 ] Täsmennys jäsentiedotteeseen 3/2003 ] Jäsenkirje 2/2003 ] Jäsenkirje 1/2003 ] Merihistorian opetus Helsingin yliopistossa ] Kannanotto ] Tiedustelu ] Unesco tiedottaa ] Jäsenkirje 1/2002 ] Laivaseminaari ] Meripihkamatka ] Merihistorian päivät ] Yhdistyksen säännöt ] Koulutustavoitteet ] Väylien varsilta ] Vuosikokouskutsu 2001 ] Jäsenkirje 4/2000 ] Jäsenkirje 2/2000 ] [ Toimintasuunnitelma 2000 ] Toimintakertomus 1999 ] Kutsukirje ] Saimaan Museon tutkimuksia 1991 - 1992 ]