UNESCO:n vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusopimuksen teksti

Tiedoksenne kerrottakoon, että Unesco on avannut vedenalaisen  kulttuuriperinnön suojelua koskevat omat sivut. Osoitteesta http://www.unesco.org

Yst. terveisin,

Hannu Vainonen (Mr)
Suunnittelija / Planning Office Opetusministeriö / Ministry of Education
Kansainvälisten asiain sihteeristö / International Relations
Suomen Unesco-toimikunta / Finnish National Commission for UNESCO
PL 29 / P.O.Box 29
00023 Valtioneuvosto / FIN-00023 Government, Finland
[email protected]
Puh / Tel: +358-(0)9-160 77244, Fax: +358-(0)9-160 76980


Jäsenkirje 3/2003 ] Täsmennys jäsentiedotteeseen 3/2003 ] Jäsenkirje 2/2003 ] Jäsenkirje 1/2003 ] Merihistorian opetus Helsingin yliopistossa ] Kannanotto ] Tiedustelu ] [ Unesco tiedottaa ] Jäsenkirje 1/2002 ] Laivaseminaari ] Meripihkamatka ] Merihistorian päivät ] Yhdistyksen säännöt ] Koulutustavoitteet ] Väylien varsilta ] Vuosikokouskutsu 2001 ] Jäsenkirje 4/2000 ] Jäsenkirje 2/2000 ] Toimintasuunnitelma 2000 ] Toimintakertomus 1999 ] Kutsukirje ] Saimaan Museon tutkimuksia 1991 - 1992 ]