Vuosikokouskokouskutsu

Toivotamme kaikki seuran jäsenet lämpimästi tervetulleiksi vuosikokoukseen lauantaina 17.3.2001 Tikkurilan EVTEK:in konservointioppilaitoksen tiloihin kello 14.00.

Varsinaisen vuosikokouksen lisäksi seuramme jäsenille tarjotaan mahdollisuus tutustua konservointioppilaitoksen tiloihin ja mm. siellä tällä hetkellä konservoitavana olevaan Kronprins Gustav Adolfin hylystä viime kesänä nostettuun tykkiin. Oppaana konservointioppilaitoksessa toimii konservaattori ja oppilaitoksen lehtori Heikki Häyhä.

Oppilaitoksen tarkka osoite on Lummetie 2, 001300 Vantaa. Helpoin tapa saapua on Helsingin keskustasta lähtevillä paikallisjunilla.

Vuosikokouksen esityslista

  1. Kokouksen avaus.
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vuoden 2000 hallitukselle.
  7. Muut asiat.
  8. Kokouksen päättäminen.

Tervetuloa!
Hallitus


Jäsenkirje 3/2003 ] Täsmennys jäsentiedotteeseen 3/2003 ] Jäsenkirje 2/2003 ] Jäsenkirje 1/2003 ] Merihistorian opetus Helsingin yliopistossa ] Kannanotto ] Tiedustelu ] Unesco tiedottaa ] Jäsenkirje 1/2002 ] Laivaseminaari ] Meripihkamatka ] Merihistorian päivät ] Yhdistyksen säännöt ] Koulutustavoitteet ] Väylien varsilta ] [ Vuosikokouskutsu 2001 ] Jäsenkirje 4/2000 ] Jäsenkirje 2/2000 ] Toimintasuunnitelma 2000 ] Toimintakertomus 1999 ] Kutsukirje ] Saimaan Museon tutkimuksia 1991 - 1992 ]